S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

OBCHODNÍ PODMÍNKY, GDPR

 

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.      Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.jzikmund.cz a        upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2.      Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu http://www.jzikmund.cz je: 

Jaroslav Zikmund
Rohy 15
675 05  Rudíkov,

IČO: 47355778
DIČ: CZ6004200961

Firma je vedena v Živnostenském rejstříku u MěÚ Třebíč, odbor Obecní živnostenský úřad.

II. Objednávky:

1.      Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu http://www.jzikmund.cz,   jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními  podmínkami   a že s nimi souhlasí. Aktuální ceny a dodací podmínky jsou platné v okamžiku přijmutí objednávky prodávajícím. Případné změny objednávky ze strany kupujícího, její úpravy nebo stornování lze provést pouze po dohodě s dodavatelem a to výhradně písemnou formou.

2.      Zboží lze objednávat následujícím způsobem:

  • Objednávkou v elektronickém obchodě, preferovaný způsob objednávky
  • Telefonicky: 568 875 390 (Po-Pá  7-15 hod.)

3.      Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

4.      Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

5.      Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

6.      Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka). Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího a požadovat úhradu přepravních nákladů v plné výši.

III. Platební podmínky

1.      Dobírkou – při využití přepravní služby

2.       Převodem na účet - v potvrzovacím e-mailu dostanete fakturu s variabilním symbolem a číslem účtu. Zásilku odesíláme ve stejný den, kdy byly peníze připsány na náš účet, což je zpravidla následující den po datu splatnosti.

 

IV. Dodací podmínky

1.  Zaslání zboží přepravní službou:

Podle druhu, velikosti, hmotnosti a místa doručení objednaného zboží  bude
určena cena za přepravu. Závaznou cenu dopravy s Vámi budeme konsultovat  
při vyřizování Vaší objednávky.

V. Expediční lhůty

1.  Každá objednávka bude prodávajícím automaticky potvrzena.

2.  Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží zpravidla expedováno do 10  
dnů po potvrzení objednávky.

3.  Zároveň se prodávající nezavazuje držet veškerý nabízený sortiment trvale skladem.

4.  Zboží, které není momentálně skladem,  si můžete objednat, o termínu dodání Vás budeme      informovat.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

Kupující, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je potřeba písemně prodávajícímu oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat prodávajícímu kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené  v  uvedené  lhůtě (určující  je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
  2. výrazným způsobem se změnila cena zboží.

 

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

1.   Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku       potvrzení objednávky. Je-li platná cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající   neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, kupující může dodávku odmítnout.

VIII. Ochrana osobních údajů

1.   Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci  
internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytuje žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace.

IX. Záruční podmínky

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta,  pokud není uvedeno jinak.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

1.  opotřebení vzniklé běžným používáním

2.  nesprávným použitím výrobku

3.  nesprávným skladováním

4.  mechanickým poškozením

X. Reklamace

Námi dodávané zboží podléhá pří balení a expedici  kontrole.

1.  Reklamace mechanického poškození z přepravy:

Kupující je povinen zkontrolovat zásilku za asistence řidiče přepravní společnosti a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem škodní protokol, na jehož základě bude sjednána náprava. Na reklamace mechanického poškození výrobku, případně na dodané množství  při poškození org. balení, nahlášené po odjezdu řidiče nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

 

2.  Reklamaci na dodané množství a zjevné vady lze uplatnit do 3 pracovních dnů od převzetí zboží kupujícím. Reklamaci je nutno uplatnit písemnou formou s uvedením druhu reklamovaného zboží, termínem dodávky, číslem dokladu (faktura), popisem vady
a fotodokumentací org. zabaleného popřípadě jen částečně rozbaleného zboží.

Postup při reklamaci:

1. Informujte nás o reklamaci písemně - doporučeným dopisem, e-mailem, viz. kontakty.

2. Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu viz. kontakty.

3. Do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu, doklad o nabytí reklamovaného zboží.

Vaší  případnou reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího písemného doručení na naší  firmu.

XI. Další ujednání

1.  Zboží zůstává až do úplného zaplacení v majetku firmy Jaroslav Zikmund, která si v případě neuhrazení případných závazků kupujícím vyhrazuje právo odebrat zboží zpět.

XII. Závěrečná ustanovení

1.  Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá      ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den        odeslání objednaného zboží.

2.  Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli,
že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem
České republiky.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2012. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky.

Změna cen zapříčiněna cenovým vývojem vyhrazena, změna parametrů výrobků technickým vývojem vyhrazena, případné chyby v textech či vyobrazeních vyhrazeny.

 

 

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním smluvního vztahu

 

1. Účel dokumentu

 1.1 Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále „GDPR“ nebo „nařízení“), v souvislosti s Vaším smluvním vztahem se správcem.

 

2. Totožnost a kontaktní údaje správce

 2.1 Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba Jaroslav Zikmund, výroba kování na kuchyňská kachlová kamna, identifikační číslo 47355778, se sídlem Rohy 15, 675 05 Rudíkov, podnikající na základě ŽL č.j. ŽIV/17412/07/529/Ř vedeném u ŽO MěÚ Třebíč (dále jen „správce“).

2.2. Kontaktní údaje správce: adresa elektronické pošty: zikmund.havelka@seznam.cz, telefon: 568 875 390.

2.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

3. Kategorie zpracování údajů

3.1 V souvislosti s Vaším smluvním vztahem se správcem, správce zpracovává tyto kategorie osobních údajů:

- Fakturační údaje: obchodní firma, jméno a příjmení, místo podnikání, IČ, DIČ

- Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail, korespondenční adresa

- Číslo bankovního účtu

- Kontaktní údaje fyzických osob jednajících za právnickou osobu

 

4. Právní základ zpracování osobních údajů

 4.1 Zákonné důvody zpracování Vašich osobních údajů správcem jsou následující:

 4.1.1 Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR.

 4.1.2 Zpracování je nezbytné pro plnění zákonem stanovených povinností, např. v souvislosti s vedením účetnictví a archivací účetních dokladů obsahujících osobní údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR.

 

5. Účel zpracování osobních údajů

 5.1 Účelem zpracování osobních údajů je plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem.

 5.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

6. Doba uložení osobních dokladů

 6.1 Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

7. Kategorie příjemců osobních údajů

 7.1 Dalším příjemcem Vašich osobních údajů mohou být:

 7.1.1 Orgány státní správy v rozsahu stanoveném právními předpisy

 7.1.2 Osoby, které spolupracují se správcem a zajišťují pro správce zpracování osobních údajů:

     - dodavatelé SW a subjekty zajišťující správu IT služeb

     - poskytovatelé právních a účetních služeb

 7.2 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje třetím stranám vyjma uvedených v bodě 7.1.2, ani do jiné země nebo mezinárodní organizaci.

 

8. Práva subjektu údajů

 8.1 Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem, požádat o kopii těchto osobních údajů, požádat o opravu nepřesných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovány protiprávně, požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR.

 8.2 Pokud jste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 8.3 Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k plnění smlouvy je dobrovolné a nemáte povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, či ji ze strany správce splnit.

 

V Rozích dne 24.5.2018

                                                                                                                                                                                                                                                                         

YTY3MWFjN