OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.      Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.jzikmund.cz a        upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2.      Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu http://www.jzikmund.cz je: 

Jaroslav Zikmund
Rohy 15
675 05  Rudíkov,

IČO: 47355778
DIČ: CZ6004200961

Firma je vedena v Živnostenském rejstříku u MěÚ Třebíč, odbor Obecní živnostenský úřad.

II. Objednávky:

1.      Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu http://www.jzikmund.cz,   jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními  podmínkami   a že s nimi souhlasí. Aktuální ceny a dodací podmínky jsou platné v okamžiku přijmutí objednávky prodávajícím. Případné změny objednávky ze strany kupujícího, její úpravy nebo stornování lze provést pouze po dohodě s dodavatelem a to výhradně písemnou formou.

2.      Zboží lze objednávat následujícím způsobem:

  • Objednávkou v elektronickém obchodě, preferovaný způsob objednávky
  • Telefonicky: 568 875 390 (Po-Pá  7-15 hod.)

3.      Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

4.      Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

5.      Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

6.      Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka). Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího a požadovat úhradu přepravních nákladů v plné výši.

III. Platební podmínky

1.      Dobírkou – při využití přepravní služby

2.       Převodem na účet - v potvrzovacím e-mailu dostanete fakturu s variabilním symbolem a číslem účtu. Zásilku odesíláme ve stejný den, kdy byly peníze připsány na náš účet, což je zpravidla následující den po datu splatnosti.

 

IV. Dodací podmínky

1.  Zaslání zboží přepravní službou:

Podle druhu, velikosti, hmotnosti a místa doručení objednaného zboží  bude
určena cena za přepravu. Závaznou cenu dopravy s Vámi budeme konsultovat  
při vyřizování Vaší objednávky.

V. Expediční lhůty

1.  Každá objednávka bude prodávajícím automaticky potvrzena.

2.  Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží zpravidla expedováno do 10  
dnů po potvrzení objednávky.

3.  Zároveň se prodávající nezavazuje držet veškerý nabízený sortiment trvale skladem.

4.  Zboží, které není momentálně skladem,  si můžete objednat, o termínu dodání Vás budeme      informovat.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

Kupující, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je potřeba písemně prodávajícímu oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat prodávajícímu kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené  v  uvedené  lhůtě (určující  je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
  2. výrazným způsobem se změnila cena zboží.

 

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

1.   Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku       potvrzení objednávky. Je-li platná cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající   neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, kupující může dodávku odmítnout.

VIII. Ochrana osobních údajů

1.   Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci  
internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytuje žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace.

IX. Záruční podmínky

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta,  pokud není uvedeno jinak.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

1.  opotřebení vzniklé běžným používáním

2.  nesprávným použitím výrobku

3.  nesprávným skladováním

4.  mechanickým poškozením

X. Reklamace

Námi dodávané zboží podléhá pří balení a expedici  kontrole.

1.  Reklamace mechanického poškození z přepravy:

Kupující je povinen zkontrolovat zásilku za asistence řidiče přepravní společnosti a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem škodní protokol, na jehož základě bude sjednána náprava. Na reklamace mechanického poškození výrobku, případně na dodané množství  při poškození org. balení, nahlášené po odjezdu řidiče nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

 

2.  Reklamaci na dodané množství a zjevné vady lze uplatnit do 3 pracovních dnů od převzetí zboží kupujícím. Reklamaci je nutno uplatnit písemnou formou s uvedením druhu reklamovaného zboží, termínem dodávky, číslem dokladu (faktura), popisem vady
a fotodokumentací org. zabaleného popřípadě jen částečně rozbaleného zboží.

Postup při reklamaci:

1. Informujte nás o reklamaci písemně - doporučeným dopisem, e-mailem, viz. kontakty.

2. Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu viz. kontakty.

3. Do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu, doklad o nabytí reklamovaného zboží.

Vaší  případnou reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího písemného doručení na naší  firmu.

XI. Další ujednání

1.  Zboží zůstává až do úplného zaplacení v majetku firmy Jaroslav Zikmund, která si v případě neuhrazení případných závazků kupujícím vyhrazuje právo odebrat zboží zpět.

XII. Závěrečná ustanovení

1.  Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá      ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den        odeslání objednaného zboží.

2.  Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli,
že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem
České republiky.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2012. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky.

Změna cen zapříčiněna cenovým vývojem vyhrazena, změna parametrů výrobků technickým vývojem vyhrazena, případné chyby v textech či vyobrazeních vyhrazeny.

 

 

Y2MwNmRhN